main page Lecznice Citomed

Poradnia Psychologiczna

Diagnostyka, zapobieganie i leczenie zaburzeń procesów psychicznych, w tym:

 • zaburzeń nastrojów (stanów depresyjnych, maniakalnych)
 • zaburzeń lękowych
 • chorób psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień i współuzależnień

 

Pomoc psychologiczna w sytuacjach stresu, wynikającego m.in. z:

 • kryzysów życiowych
 • żałoby

 

Terapie poznawczo-bahawioralna dla osób doświadczających:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • kryzysów życiowych
 • trudności w relacjach międzyludzkich, poczucia osamotnienia
 • trudności z komunikacją, asertywnością
 • problemów emocjonalnych
 • nadmiernego stresu, wypalenia zawodowego
 • zdarzeń traumatycznych (żałoba, nagłe wypadki, itp.)
 • niskiej samooceny

 

Psychoterapie psychodynamiczne dla osób dorosłych, które: 

 • doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich związków interpersonalnych,
 • mają poczucie braku równowagi w pełnieniu różnych życiowych ról,
 • przechodzą przez rozwojowo ważne etapy życia, np. wstąpienie w związek małżeński, przejście na emeryturę,
 • cierpią z powodu lęku przed oceną,
 • obserwują u siebie powtarzające się wzorce zachowań, które uznają za destrukcyjne,
 • przeżywają różnego rodzaju  trudności emocjonalne i interpersonalne,

 

Diagnoza, poradnictwo oraz terapie dla dzieci, młodzieży i opiekunów w zakresie:

 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń emocjonalnych (lęki, nieśmiałość, tiki, moczenie nocne, agresja)
 • problemów szkolno-wychowawczych wynikających z nadpobudliwości psychoruchowej,
 • trudności szkolnych,
 • zaburzeń zachowania,
 • mutyzmu (uporczywe milczenie).
 • WAŻNE: na pierwszą konsultacje rodzice/opiekunowie rejestrują się bez dziecka. 

 

W razie potrzeby na miejscu można skorzystać ze wsparcia Poradni Psychiatrycznej.

 

 

 

 

Przyjmują:

mgr Ewelina Dołkowska

psycholog

mgr Ewelina Wiśniewska

psycholog

mgr Elżbieta Piór

psycholog dziecięcy

mgr Małgorzata Rosiak

psycholog

psycholog transportu

mgr Adam Braszczyński

psycholog

 

mgr Małgorzata Pawłowska
psycholog 

W ramach Poradni Psychologicznej funkcjonuje Pracownia Badań Psychotechnicznych, gdzie wykonywane są badania psychologiczne dla:

 • kierowców zawodowych (kat C, D),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy i kandydatów na instruktorów
 • egzaminatorów
 • motorniczych
 • kierowców skierowanych przez Komendy Policji z powodu przekroczenia liczby punktów karnych, spowodowania wypadku, zatrzymania pod wpływem alkoholu.

 

Prowadzimy także konsultacje w ramach medycyny pracy dla:

 • kierowców prowadzących pojazdy służbowe (kat. B i C),
 • operatorów wózków jezdniowych,
 • operatorów suwnicy,
 • operatorów podestów ruchomych,
 • operatorów maszyn budowlanych,
 • operatorów maszyn w ruchu,
 • członków OSP,
 • osób pracujących w narażeniu na czynniki chemiczne,
 • osób pracujących na stanowiskach z narażeniem życia,
 • osób pracujących na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością i dużym dopływem informacji.

 

NOWOŚĆ: badania dla: 

 • osób dysponujących lub ubiegających się o pozwolenie na broń,
 • pracowników ochrony osób i mienia bez dysponowania bronią, 
 • strażników gminnych,
 • sędziów,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • myśliwych,
 • osób uprawnionych do obrotu materiałami wybuchowymi i bronią.

 

Na badanie należy zgłosić się zdrowym, wyspanym, w miarę możliwości wypoczętym. Przed badaniem należy zachować 24h abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Rejestracja świadczeń NFZ

Rejestracja świadczeń prywatnych

(w tym klienci firm ubezpieczeniowych)

tel.: 56 658 44 22, 56 658 44 05

lub rejestracja on-line.: www.citomed.pl

 

Rejestracja świadczeń w zakresie medycyny pracy od godziny 10.00 - 15.00

tel.: 56 658 44 00

Lecznice Citomed Przychodnia nr 1

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (wejście główne od ul. Równinnej)

 

Preferencje wyboru placówki medycznej w zakresie świadczeń prywatnych

Co dla Pani/Pana jest najważniejsze w wyborze placówki medycznej?
kompetencje personelu medycznego
kompleksowość oferty (możliwość wykonania wszystkich badań w jednym miejscu)
ceny usług medycznych
uprzejmość personelu
komfortowe warunki obsługi
reputacja placówki
inne, niewymienione powyżej